تدریس المپیاد نجوم

  • خلاصه سوابق آموزشی دکتر مصحفی
  • برای درخواست تدریس المپیاد نجوم و یا نجوم عمومی می‌توانید از فرم زیر استفاده نمایید.


  • برای هماهنگی بهتر، در صورت تمایل لطفا شماره تماس خود را در پیام ذکر نمائید.
  • درخواست کلاس از طریق پیام‌رسان: