پیش نیازهای لازم برای کارگاه آموزش کد کیهان‌شناسی CosmoMC (دانشگاه صنعتی شریف)