آشنایی با کیهان‌شناسی

آشنایی با کیهان شناسی

در این درسنامه‌های ویدئویی، بطور مقدماتی با مفاهیم کیهان‌شناسی نوین آشنا می‌شویم. مخاطبان اصلی این درس‌نامه‌ها دانش آموزان دوره متوسطه هستند که قصد شرکت در المپیاد نجوم و اخترفیزیک را دارند. همچنین دانشجویان دوره کارشناسی نیز می‌توانند از این آموزش استفاده نمایند.

برای درخواست تدریس و آموزش کیهانشناسی و دیگر مباحث نجوم می‌توانید از طریق این صفحه اقدام نمائید.