آموزش کد کیهان‌شناسی CAMB

در این ویدئوها نصب و راه اندازی و همچنین نحوه کار با کد کیهان‌شناسی CAMB به صورت مقدماتی آموزش داده می‌شوند:

مقدمه‌ای بر کد کیهان‌شناسی کمب (CAMB)

اجرا و مشاهده خروجی کد کیهان شناسی CAMB

آموزش کد کیهان شناسی CAMB- جلسه سوم

آموزش کد کیهان‌شناسی CAMB – جلسه چهارم