آیا «زمان» واقعی است؟

مشهور است که آلبرت اینشتین حدود یک ماه پیش از مرگش در نامه‌ای نوشت: «تفاوت بین گذشته، حال و آینده تنها توهمی دائمی و سرسختانه است.»  در تفسیر مکانیک کوانتومی که امروزه متداول است زمان تقریبا جایگاهی ندارد. در تفسیر کپنهاگی از مکانیک کوانتومی مکان و تکانه ذرات مادی به صورت عملگرهای ریاضیاتی هستند که …

آیا «زمان» واقعی است؟ ادامه »