نرم افزارهای کیهان‌شناسی

  • یک شبیه سازی ساده از برخورد دو کهکشان که با کد Gadget 2 بدست آمده است.
  • شبیه سازی تشکیل ساختارهای کیهانی انجام شده برای مدل استاندارد کیهان‌شناسی
  • اثر پارامترهای کیهانی بر روی طیف ناهمسانگردی‌های تابش پس زمینه کیهانی
  • اثر تغییر چگالی ماده باریونی
  • اثر تغییر میزان ماده تاریک در کیهان بر روی طیف توان CMB
  • اثر تغییر شرایط اولیه و مدل تورم کیهانی بر روی طیف توان تابش پس زمینه

  • پیش نیازهای لازم برای کارگاه آموزش کد کیهان‌شناسی CosmoMC (دانشگاه صنعتی شریف)

در صورت نیاز به مشاوره و تدریس در زمینه این کدها می‌توانید به این صفحه مراجعه فرمائید.

 

 

CMB LSS tension