دکتر حسین مصحفی
بیگ بنگ کیهانشناسی

آموزش کیهان‌شناسی

در این ویدئوها به طور مقدماتی مبانی و مفاهیم کیهان‌شناسی آموزش داده می‌شوند:

جلسه اول آموزش کیهان‌شناسی

جلسه دوم آموزش کیهان‌شناسی

اندازه جهان قابل مشاهده چقدر است؟

مراحل زندگی و مرگ ستارگان

 

 

 

پاسخی بنویسید

پیوندهای سریع
close slider

 

مجله علم روز