در این درسنامه‌های ویدئویی، بطور مقدماتی با مفاهیم کیهان‌شناسی نوین آشنا می‌شویم. مخاطبان اصلی این درس‌نامه‌ها دانش آموزان دوره متوسطه هستند که قصد شرکت در المپیاد نجوم و اخترفیزیک را دارند. همچنین دانشجویان دوره کارشناسی نیز می‌توانند از این آموزش استفاده نمایند.

برای درخواست تدریس و آموزش کیهانشناسی و دیگر مباحث نجوم می‌توانید از طریق این صفحه اقدام نمائید.